Gabriel Bravo

Gabriel Bravo va començar a editar amb el canvi de mil·lenni, sense cap pretensió evident al principi, però, amb el pas dels anys, s’ha convertit en la seva professió. Actualment dirigeix dues editorials molt diferents: Morsa i Walrus Books. A la primera, publica llibres il·lustrats per a adults on la il·lustració té significant i significat. La segona és un híbrid entre l’editorial tradicional i l’autoedició. Bravo considera que descobrir llibres i desitjar publicar és una tasca difícil però de la qual ja no pot prescindir.

@GBTMorsa

www.morsa.es/

Ha participat a...