Kosmopolis 17

Taller

Ecoeditar, una missió possible?

Pol·len Edicions

Bookcamp V. Hi ha futur més enllà del llibre?

  • Dijous 23 març, 16.30 - 19.30
  • Estació Beta
  • Gratuït

És possible fer un llibre amb criteris que respectin el medi ambient? El taller, pràctic i de discussió, consisteix a pensar col·laborativament llibres en tot el seu cicle de vida (disseny, maquetació, impressió, distribució, final de vida) a partir de les bones pràctiques d’ecoedició, una manera de minimitzar l’impacte ambiental en la producció d’un llibre. Experimentem com es calcula la motxilla ecològica per comunicar l’impacte ambiental i mostrar-ne els estalvis aconseguits en la implementació de bones pràctiques. Discutim sobre els formats de difusió dels continguts i sobre les formes de lectura.