Albert Díaz

Albert Díaz Mota és cap del Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona. Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya, ha format part de la junta de govern del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya i del consell de redacció de la revista Ítem.

@albertdiazmota

http://www.museudeldisseny.cat/ca/centredoc

Ha participat a...

Kosmopolis 15

Innovació a les biblioteques

Carme Fenoll (Biblioteques de la Generalitat), Maribel Riaza, Carme Galve (Biblioteca Jaume Fuster) i Albert Díaz (Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona). Modera: Javier Celaya (Dosdoce)