Marisol López

Gestora cultural especialitzada en l’àmbit digital. Directora de l’Àrea de Cultura Digital de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya.

© CCCB, Miquel Taverna, 2019

Marisol López (Barcelona, 1963) és gestora cultural i està especialitzada en l’àmbit digital. Treballa al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on dirigeix l’Àrea de Cultura Digital a l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). L’ICEC entén per cultura digital la nascuda de la relació, canviant per naturalesa, entre els éssers humans i les noves tecnologies de l’era de la informació. Inclou totes les interseccions possibles dels llenguatges artístics tradicionals i les eines del món digital que donen com a resultat mutacions innovadores de les formes expressives clàssiques. Els objectius principals de l’Àrea de Cultura Digital són crear vincles entre cultura i tecnologia, treballar amb les empreses digitals i ajudar els sectors culturals a fer el canvi digital.

Actualització: 14/02/2019 12:00 am

@marisolbcn

Ha participat a...

Kosmopolis 17

Del llibre a la pantalla i més enllà

Ana Mar López Contreras (Mars Oddity), Jordi Solà (Cubus Games), Carlos Coronado (Pamtumaca), Eva Domínguez (NUSHU-NEWSKID) i Iñaki Díaz (Appnormals Team). Modera: Marisol López