Jordi Solà

Diseñador

© CCCB, 2017. Autor: Carlos Cazurro

Jordi Solà és dissenyador i artista digital. Treballa com a gestor de projectes a Cubus Games, un estudi independent de disseny de jocs i experiències interactives. Ha participat en el festival Kosmopolis 2017.

Actualització: 20/03/2018 12:00 am

http://www.cubusgames.com/

Ha participat a...

Kosmopolis 17

Del llibre a la pantalla i més enllà

Ana Mar López Contreras (Mars Oddity), Jordi Solà (Cubus Games), Carlos Coronado (Pamtumaca), Eva Domínguez (NUSHU-NEWSKID) i Iñaki Díaz (Appnormals Team). Modera: Marisol López