Kosmopolis 15

Taller

El contracte que mai no hauries de signar

Carmenchu Buganza (Aequitas Abogados Asociados)

Bookcamp IV. Els límits del llibre

  • Dissabte 21 març, 10.30 - 12.00
  • Pati de les Dones. Espai 1
  • Gratuït

El contracte d’edició és la pedra angular sobre la qual es fonamenta la relació entre l’autor i l’editorial. Amb la Llei de propietat intel·lectual com a marc, cadascun dels drets que se cedeixen en un contracte d’edició implica privilegis i obligacions per a totes dues parts. El coneixement de totes les clàusules i què suposa cadascuna d’elles és vital per realitzar una negociació convenient. Analitzar i desconstruir un contracte d’edició és un exercici pràctic que permet identificar clàusules comprometedores, què signifiquen i impliquen, quines són susceptibles de negociació i quines l’autor no ha de consentir mai.