Kosmopolis 15

Debat

Startups i editorials consolidades. Una col·laboració necessària

Santos Palazzi (Planeta), Blanca Rosa (Roca Editorial), Rosa Sala (Seebook) i Jordi Ingerto (Book Movies). Modera: Javier Celaya (Dosdoce)

Bookcamp IV. Els límits del llibre

  • Divendres 20 març, 18.30 - 20.00
  • Pati de les Dones. Espai 2
  • Gratuït

En un temps de grans canvis tecnològics que afecten de ple el sector editorial, cal que la relació entre les grans i mitjanes empreses i les start ups sigui el més fructífera possible. En aquesta sessió, representants d’editorials consolidades i nous emprenedors comparteixen els seus punts de vista sobre quin seria el seu escenari ideal de col·laboració, què ha funcionat fins ara i què s’hauria pogut fer millor, amb l’objectiu de conèixer millor les seves necessitats i afavorir una relació rica entre ambdues parts.