Kosmopolis 23

Conversa

Silvia Ferrara i Javier Velaza

La història del món en nou inscripcions

Diàlegs K

  • Dissabte 28 octubre, 12.30 - 13.45
  • Hall
  • Gratuït amb reserva prèvia

L’escriptura es va desenvolupar en diferents contextos i en diverses èpoques de manera independent, i va suposar un punt d’inflexió en les dinàmiques comunicatives dels humans. Resseguir-ne i estudiar-ne l’aparició vol dir viatjar a la Xina, a l’illa de Pasqua, reviure Mesopotàmia i fer un salt temporal des dels inicis de la civilització fins als nostres dies. I també significa obrir la porta als misteris que encara avui revesteixen els signes i els sistemes d’escriptura. Quins són els significats de les inscripcions rupestres? Quina és la dimensió iconogràfica de les emoticones amb què farcim les nostres interaccions escrites?

L’especialista en història de l’escriptura Silvia Ferrara, autora de La gran invención (Anagrama, 2022), conversa amb el catedràtic de Filologia Llatina Javier Velaza sobre escriptures passades, presents i futures.

Col·labora