Carlos Coronado

Desenvolupador de jocs

© CCCB, 2017. Autor: Carlos Cazurro

Carlos Coronado és desenvolupador de jocs i professor a la Universitat de Barcelona. Ha participat en el festival Kosmopolis 2017.

Actualització: 06/02/2018 12:00 am

@CarlosGameDev

Ha participat a...

Kosmopolis 17

Del llibre a la pantalla i més enllà

Ana Mar López Contreras (Mars Oddity), Jordi Solà (Cubus Games), Carlos Coronado (Pamtumaca), Eva Domínguez (NUSHU-NEWSKID) i Iñaki Díaz (Appnormals Team). Modera: Marisol López