Rakaya Fetuga

Escriptora i poeta, guanyadora de la competició Roundhouse Poetry Slam 2018.

© CCCB, Carlos Cazurro, 2019

Rakaya Esime Fetuga (Regne Unit) es va graduar en anglès i escriptura creativa al Royal Holloway de la Universitat de Londres. Els seus poemes se centren en temes que li són pròxims, com ara la seva herència africana, la seva identitat britànica, l’apoderament, la fe i les dones en la cultura d’avui. Va ser guanyadora de l’Spread the Word Young People’s Laureate dels London Poetry Awards 2017. També va ser preseleccionada a l’Out-Spoken Poetry Prize 2018 i va guanyar el Roundhouse Poetry Slam 2018.

Actualització: 23/01/2019 12:00 am

@rakaya_esime

rakayaesimepoetry.wordpress.com/

Ha participat a...

Kosmopolis 19

Els relats que mouen l’slam

Competició de Poetry Slam amb Marta B., Adriana Bertrán, Comikk MG, Dive Dibosso, Rakaya Fetuga, Margalida Followthelida, Lisette Ma Neza, Diego Mattarucco, Dani Orviz i Saiban