Lisette Ma Neza

Poeta i rapsoda, subcampiona europea de Poetry Slam 2017.

© CCCB, Carlos Cazurro, 2019

Lisette Ma Neza (Rwanda) és la campiona de l’Slam Poetry de Bèlgica i subcampiona europea del 2017. Els seus poemes es basen en la seva pròpia experiència, com a dona jove d’arrels ruandeses i nacionalitat belga que no entén de fronteres. Converteix temes durs com el matrimoni infantil, el racisme, el genocidi i la violència sexual en poesia, i interpel·la l’audiència tot intentant trobar solucions als problemes que exposa.

Actualització: 15/02/2019 12:00 am

Ha participat a...

Kosmopolis 19

Els relats que mouen l’slam

Competició de Poetry Slam amb Marta B., Adriana Bertrán, Comikk MG, Dive Dibosso, Rakaya Fetuga, Margalida Followthelida, Lisette Ma Neza, Diego Mattarucco, Dani Orviz i Saiban