Diego Mattarucco

Artista argentí i slamer, guanyador de la lliga anual madrilenya de poetry slam el 2018

© CCCB, Carlos Cazurro, 2019

Diego Mattarucco (Buenos Aires, 1976) ha guanyat tres vegades la lliga anual madrilenya de poetry slam, l’última el 2018. Ha publicat els llibres Soliloquios de loco, La mente que fragmenta i Padecer, parecer, perecer y puro ser; els àlbums de música Oscuriclaros i Musiloquios, i també ha col·laborat en diverses antologies.

Actualització: 13/03/2019 12:00 am

@DiegoMttcc

http://diegomattarucco.com/

Ha participat a...

Kosmopolis 19

Els relats que mouen l’slam

Competició de Poetry Slam amb Marta B., Adriana Bertrán, Comikk MG, Dive Dibosso, Rakaya Fetuga, Margalida Followthelida, Lisette Ma Neza, Diego Mattarucco, Dani Orviz i Saiban

Kosmopolis 15

Alice in Wonderslam: Gran Slam Barcelona

Bohdan Piasecki, Nilson Muniz, Isa García, Michael James Parker, Salva Soler, Diego Mattarucco, Kristoph Horvath, Jee Kast, Seis en raya i Set sentits. Presentador: Payaso Manchego. Dj: Dive Dibosso