Ignacio Monter

Advocat de Guionistes Associats de Catalunya, especialitzat en drets de propietat intel·lectual i dret processal.

© CCCB, Miquel Taverna, 2019

Ignacio Monter Lázaro es va llicenciar en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i és advocat especialista en drets de propietat intel·lectual i dret processal. Va prestar els seus serveis al despatx Sol Muntañola & Asociados durant deu anys, on es va encarregar de la defensa jurídica a Catalunya de les entitats AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) i AIE (Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión). Des de fa més de cinc anys és l’advocat del GAC (Guionistes Associats de Catalunya), on s’ocupa d’assessorar els guionistes sobre drets d’autor en el marc audiovisual i, en particular, en la negociació, revisió i confecció de contractes de guió.

Actualització: 15/02/2019 12:00 am

Ha participat a...