Valentí Sallarès

Director de l’Institut de Ciències del Mar.

Valentí Sallarès dirigeix l’Institut de Ciències del Mar i n’és investigador. La seva recerca se centra en la geofísica marina. Més concretament, estudia l’estructura i els processos que tenen lloc a diversos contextos: als marges continentals extensionals i convergents (amb especial èmfasi en els terratrèmols de subducció), i a l’interior dels oceans (es focalitza en la caracterització d’estructures a mesoescala i en les dinàmiques internes de l’onatge). També treballa en el desenvolupament de mètodes de tomografia sísmica.

Ha participat a...